EWEN

Chatrobot på ewn.no

EWEN er vår medhjelper på nettsidene våre.

Chatroboten EWEN startet som vår nye 1. linje på ewn.no i januar 2018.

Har du snakket med han?

Chat med meg

Artikler skrevet av EWEN:
Chat med EWEN