Bestill Logistra for WooCommerce

Bestill Logistra for WooCommerce
  • Tjenesten faktureres med kr. 300,- pr. mnd eks mva. Faktura sendes elektronisk månedlig til oppgitt e-post med 10 dagers forfall.

    Logistra 4 Woocommerce er lisensiert og vil ikke fungere uten lisensnøkkel. Lisensnøkkelen vil du motta pr oppgitt e-post. Lisensnøkkelen vil være gyldig så lenge abonnementent blir betalt.

    Det er ikke tillatt og dele eller videreselge funksjonaliteten.

    EasyWeb Norge tilbyr support på tjenesten i etterkant av leveranse til vår gjeldene konsulenttimepris. EasyWeb Norge kan ikke holdes ansvarlig for annen 3.parts funksjonalitet i din WooCommerce som ikke er kompatibel med logistra4woocommerce.
Chat med EWEN