Fra NUF til AS

EasyWeb Norge NUF ble omdannet til EasyWeb Norge AS i april 2017.

Etter 6 års drift har vi besluttet å omdanne EasyWeb Norge NUF (org. 997 097 270) til EasyWeb Norge AS (org. 918 588 086).

Endringen skyldes eget ønske om å bytte selskapsform til aksjeselskap (AS). Ordinær drift opprettholdes som normalt.

Se orientering omorganisering fra revisor

Nye opplysninger:

EasyWeb Norge AS
Org: 918 588 086 MVA
Nordre Fokserød 13B
3241 Sandefjord

Faktura: primært EHF/ELMA og faktura@ewn.no

Kunngjøring i Brønnøysundregistrene

Bisnode Totalrapport for det likviderte og virksomhetoverdratte NUF selskapet (2011- april 2017)

Spørsmål? ta kontakt med daglig leder Anders Årstein Hansen, ah@ewn.no / 934 19 769