Har du en god app-idé?

Sitter du på en god app-idé, eller et appkonsept som du ikke vet om du skal gjøre noe med? Kanskje nettopp du bør gi appideen din en sjanse! Jeg har skrevet noen tips og råd til hva du bør sjekke ut eller ha tenkt på før vi utvikler appen din.

Jeg har absolutt ingen planer om å ta livet av noen appideer med dette innlegget. Jeg vil trekke frem punkter som det er verdt å tenke ekstra nøye igjennom når du vurderer om du skal utvikle appideen din. Og, forhåpentligvis, gi deg noen tips til hva du bør gjøre når du eventuelt har bestemt deg for å sette i gang.

En klar og tydelig definisjon

Vi begynner enkelt. Har du det klart for deg hva du ønsker å oppnå? Før en starter å utforske mulighetene for å lage en app så er det viktig å ha et klart bilde av det en ønsker å oppnå med appen. Vil appen dekke et behov, løse et problem, skal den forenkle eller gjøre tungvinte prosesser lettere? Eller er det noe som er «kjekt å ha?»

Spørsmål du bør svaret på er: På hvilken måte skal appen skape verdi for brukerne? Hva er hensikten med appen, hvordan og hvorfor vil appen lykkes med å oppnå dette? Skriv en kort oppsummering av verdigrunnlaget for appen.

Behovet

Neste steg er å finne ut om det er et behov for en slik app, eller om den allerede finnes? Det vil si; Finnes det allerede apper som gjør det din app skal gjøre, og kan din app eventuelt gjøre dette bedre? Se etter og ta lærdom fra dine potensielle konkurrenter.

Hva fungerer og hva fungerer eventuelt ikke? Gjør deg opp dine egne meninger først, og se deretter på brukeranmeldelser av apper som kan minne om den du selv ønsker å lage.

Nøkkelfunksjoner

Hvilke nøkkelfunksjoner skal appen ha? Jo tidligere du vet dette, jo bedre tid får du til å bearbeide og lande hva som er viktigst, og som bør få mest fokus/tilpasning i utviklingsprosessen. Igjen så anbefaler jeg å se nærmere på dine potensielle konkurrenter. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvorfor er det bra / ikke bra? Sett gjerne opp en liste der du så konkret som mulig skriver ned det appen skal kunne gjøre.

Jeg anbefaler å fokusere på så få nøkkelfunksjoner som mulig til å begynne med, skriv ned de viktigste så detaljert du kan. Dette er nyttig for både deg og de som eventuelt skal hjelpe deg med utvikling av appen.

Budsjett og ressurser

Budsjett er i aller høyeste grad viktig når du skal utvikle en app. Hva kan du legge i den? Dette gjelder da penger, og tid. I EasyWeb Norge mener vi utvikling av apper bør ha minimumsbudsjett på rundt 150 timer.

Videre bør du se for deg at appen er ferdigutviklet og sluppet løs på markedet; Er det en app som kommer til å kreve mye «vedlikehold» av deg, eller vil den «greie seg selv»? Om den trenger kjærlighet for å blomstre, har du tid og penger til å ta vare på og pleie den? Har du ressurser til å investere i eventuelle justeringer eller videreutvikling?

Målgruppe(r)

Du har alt spikret ideen, kartlagt behovet og budsjett/ressurser. Men, hvem skal bruke den? Eller, hvem ønsker du at skal bruke den og hvorfor skal de bruke den? Er hensikten å effektivisere interne prosesser i firmaet du jobber, så er det kanskje ikke veldig vanskelige spørsmål å besvare. Men, er det en app du ønsker å slippe på et «åpent marked» så er det en fordel om du har tenkt over dette før du fortsetter. Dette må du også ha et tydelig bilde av når du skal markedsføre appen din.

 

Design, utforming og brukeropplevelse

Design er ekstremt viktig, men ikke det første en burde tenke på. Her vil også appleverandøren kunne hjelpe deg. Uansett kan det være greit å ha en viss formening om hvordan appen skal se ut. Design har mye å si for en app, så det bør være tenkt på, men det er som sagt ikke der du burde starte.

Utformingen av navigasjon, og designet, bør baseres på nøkkelfunksjoner og er viktig for at appbrukerne skal se verdi av å bruke den. Hvordan skal brukerne av appen faktisk bruke den når de har lastet den ned.

Tegn gjerne opp enkle strekskisser på et ark (som en tegneserie stripe) på hvordan du ser for deg at brukeren vil navigere. Helt enkle skisser av hva som vil være med i hvert skjermbilde er en veldig fin øvelse. På denne måten vil du kunne visualisere appen for deg selv, og eventuelt andre du vil dele ideen din med.

Prøv å holde deg til det som fungerer gjennom din opplevelse med andre apper du bruker idag. Det er ikke noe poeng å finne opp hjulet på nytt. Jeg sier ikke at en ikke kan være kreativ og utforskende, men det er en fordel å ta hensyn til det brukerne er kjent med fra tidligere, og som en «vet» fungerer.

Platform og «type app»

Her kommer et noe teknisk punkt de fleste ikke tenker over før de blir nødt til å ta stilling til det.  Skal det være en «native», «hybrid» eller «web app»?

«Web apper» er som regel det «billigste» alternativet. Dette er apper som laster inn webløsningen din direkte. Fordelen med en webapp er at den kan brukes på tvers av plattformer (iOS og Android). Minuset er at du er mer låst med tanke på funksjonalitet og design, som hentes rett fra webløsnignen din. Du er også avhengig av at enheten / mobilen din er på nett. Eksempelvis kan dette være en god løsning dersom du tenker at nettbutikken din bør finnes i appform for kundene dine.

«Native apper» er det de fleste forbinder med en app til mobilen. Disse er dyrere å utvikle, men her er ytelsen bedre, og mulighetene større med tanke på egen funksjonalitet og design for appen. Disse appene kan også brukes selv om enheten / mobilen ikke er online / på nett. Native apper tar som regel litt lenger tid å utvikle da det må utvikles en egen app for Android og en for iOS om appen skal lages for begge plattformer.

«Hybrid apper» er en krysning mellom de to overnevnte, og deler fordeler og ulemper med begge typene.

Valget om en skal utvikle en native, hybrid eller web app bistår gjerne appleverandøren din med. Valget baseres på funksjoner, din eksisterende webløsning, plattform appen skal fungere på, muligheter for «offline» modus og budsjett.

Integrasjon og administrasjon

Spørsmålene du bør stille deg er: Har du tenkt at appen skal kobles mot andre systemer for å hente informasjon? Eventuelt hvilke systemer er det snakk om? Kommer appen til å trenge administrasjon fra deg? Er det eventuelt noe som bør styres av deg som eier/administrator av appen? Hvordan kan du enklest styre dette?

Til slutt vil jeg si at det ikke finnes noen en fasit på om ideen din er verdt å satse på eller ikke.

Det finnes utallige spørsmål å ta stilling til når man skal lage en app, og dette er bare noen av dem. Forhåpentligvis har jeg igjennom disse punktene hjulpet deg et steg videre med å finne ut av hva som er viktig å tenke på når du eventuelt skal gi app-ideen din et liv.

Sitter du på en idé du har tro på? Ring meg gjerne for en hyggelig app-prat!

 

PS: Er du redd for at noen skal stjele ideen kan en fortrolighetsavtale (NDA) være et fint sted å begynne. Du kan trygt dele din idé med oss i EasyWeb selv uten å ha signert en NDA, men vi vil likefullt la deg velge om du vil  signere en avtale før du eventuelt røper noe. Ved signering sørger vi  for at informasjonen du gir oss ikke blir distribuert videre, slik at vi kan diskutere ideen din uten at du trenger å bekymre deg.

Du kan signere en NDA-avtale med oss her.