Hos oss er det 5 meter mellom web og digital markedsføring

Vi har bygget opp EasyWeb Norge rundt kompetanseområdene webutvikling og markedsføring. Vi mener begge deler er avgjørende for å lykkes på nett, og som må fungere godt sammen. La meg forklare deg hvorfor.

web digital markedsføring

Mange som investerer i en nettbutikk tenker at dette er en engangsinvestering, og at så fort nettbutikken er oppe og kjøre er man «ferdig». Resterende ECOM budsjett går dermed videre til digital markedsføring og handling av dette, enten til en intern eller ekstern ressurs, mens nettbutikken står slik den er. Gaute har skrevet en god artikkel som belyser hvorfor vi anbefaler å fortsette utviklingen etter lansering. Den kan du lese her.

I denne artikkelen skal jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler at du benytter et byrå som har fokus på samspillet mellom videreutvikling av nettsiden og digital markedsføring, for dersom du har fokus på helheten blir verdien så mye større enn summen av enkeltdelene.

92:1

På Performance Konferansen 2019 ble følgende forholdstall presentert. Dette er forholdstallet mellom hvordan nettbutikkbransjen i gjennomsnitt vekter sine budsjetter på trafikk (markedsføring) og CRO (conversion rate optimization / optimalisering av konverteringsgrad). For hver krone norske nettbutikker bruker på optimalisering av konverteringsgrad bruker de altså 92 kroner på digital markedsføring.

Når vi analyserer omsetningen i en nettbutikk bruker vi ofte følgende parametere:

Omsetning = (trafikk * konverteringsgrad) * gjennomsnittlig handlekurv.

Skal du påvirke omsetningen kan du med andre ord påvirke én, to eller alle tre komponenter ovenfor. La oss ta et eksempel med en nettbutikk som har 10.000 besøkende i måneden, der 1% kjøper og handler for et gjennomsnitt på 1.000 kroner. Ligningen vil se slik ut:

(10000 * 1%) * 1000 = 100.000,-

Dersom du dobler trafikken vil du doble omsetningen den måneden.

Dersom du dobler konverteringsgraden vil du doble omsetningen hver måned.

En investering i trafikk er kortvarig, mens en investering i konverteringsgrad er langvarig. Begge deler viktige fokusområder om du ønsker å lykkes på nett – og sjansen for å lykkes er vesentlig større dersom de som jobber med trafikken og konverteringsgraden jobber sammen!

Fellesnevneren mellom mellom digital markedsføring og videreutvikling ligger i datagrunnlaget – og disse to grenene jobber ofte i ulike byrå eller siloer om du vil. Det er dumt, for begge parter har mye å lære av hverandre.

Optimalisering på tvers av kanaler

Apotek1 sier at 12 % av trafikken deres bruker søkefeltet. Disse 12% står for 51% av totalomsetningen på nettbutikken.

Det kan derfor være en god idé å ta en grundig analyse av internsøkene på nettsiden din og sørge for at alle søk faktisk resulterer i et søketreff. Algolia er et verktøy vi benytter oss av for å legge opp relevante synonymer på søk som ikke resulterer i et treff. Når du skal legge opp synonymer for dette bør du hente ut innsikt fra internsøk på siden, fra annonsene dine i Google Ads, samt se på de organiske treffene dine i Google Analytics.

Alt dette datagrunnlaget er overførbar til hverandre, slik at denne innsikten kan benyttes til å optimalisere søkeordene dine i Google Ads, søkemotoroptimalisering for organisk trafikk og hvordan du legger opp titler på produkter i nettbutikken din, samt hvordan du optimaliserer feedene du sender til Google Shopping og Facebook katalogen din. I tillegg til at dette er førende for hvordan du kan øke performance on site og off site, kan for eksempel mange søk på et produkt du ikke har i sortimentet ditt være et tegn på hva kunden forventer av deg og således være noe du kan utvide sortimentet med på nett eller i fysisk butikk.

Det handler om å knytte sammen datagrunnlaget og implementere det på tvers av kanaler slik kundereisen mer helhetlig – slik at du kan øke din performance online og offline.

Samspill på tvers av avdelinger

All kampanjebasert markedsføring krever en rekke forberedelser, spesielt under store salgsdager som Black Friday og da er det en stor fordel dersom du har to avdelinger som jobber tett sammen både før og under kampanjen. Vi hadde flere statusmøter for fremdrift under forberedelsene, jobbet tett med testing av løsninger, rabattkoder og utforming av kampanjemateriell, i tillegg til at vi hadde vakthold under hele kampanjeperioden for å sørge for at trafikken kom inn på siden og at den ble ivaretatt slik den skulle.

Når man jobber tett sammen har man handlingsevne til å implementere endringer raskt og effektiv. En konsekvens av tidseffektivitet er kostnadseffektivitet, og i en verden der arbeid faktureres på timesbasis vil du som kunde være den store vinneren dersom en oppgave utføres raskere.

Fremfor at du er bindeleddet mellom din webleverandør og leverandøren for digital markedsføring er det en god løsning og gå for et byrå der samspillet mellom disse to universene går sømløst. Det fører til bedre datagrunnlag for gode beslutninger, mer kostnads- og tidseffektiv arbeidsmetodikk, samt større fleksibilitet og handlingsevne.

Vi ønsker deg velkommen til en nærmere prat med Lasse og Olav slik at du kan få strukturert opp og få mer verdi ut av datagrunnlaget nettbutikken allerede har og generer hver eneste dag.