Hvorfor bruke ressurser på å videreutvikle din nettbutikk etter lansering?

Mange som investerer i en nettbutikk tenker at dette er en engangsinvestering, og at så fort nettbutikken er oppe og kjøre er man «ferdig». I denne artikkelen skal jeg fortelle litt om hvorfor vi i EasyWeb anbefaler å fortsette utviklingen etter lansering.

Det høres kanskje rart ut at man først skal bruke X antall kroner på å utvikle en nettbutikk, for så å fortsette å bruke nye kroner på å videreutvikle den. Det er dog mange gode grunner til å gjøre nettopp dette for å få maks utbytte av investeringen.

I tillegg til videreutvikling, som er tema for dette innlegget, er (digital) markedsføring et «must» for å lykkes med netthandel i dag. Det hjelper ikke om du har verdens beste nettbutikk dersom ingen vet om den. Dette bør du også tenke på når du setter opp et totalbudsjett for din nye nettbutikk.

Under følger det jeg mener er de viktigste grunnene for å videreutvikle en nettbutikk:

Konverterings-optimalisering (CRO)

Når du åpner en ny nettbutikk slipper du «hele verden» inn i butikken din – og har sånn sett en unik mulighet for å brukerteste og samle data for å optimalisere handle-prosessen ytterligere.

Det fine med netthandel er at alt er målbart!

Det er (dessverre) ikke mulig å lage en nettbutikk helt perfekt på første forsøk. En nettbutikk er kompleks, og forskjellige kundegrupper og markeder har forskjellige behov og preferanser. Ved å måle og samle både kvalitative- og kvantitative data kan man gjennomføre analyser, og finne styrker og svakheter ved det som har blitt utviklet. Styrkene bør man spille videre på – og gjerne ta med ting som fungerer godt til deler som kanskje fungerer mindre optimalt.

Svakheter er muligheter til forbedring, og ved å gjøre små eller større endringer kan man snu svakheter til styrker og oppnå vesentlig bedre resultater.

Ofte ser vi at små endringer og forbedringer som gjennomføres kan ha stor innvirkning på hvordan kundene oppfatter og bruker nettbutikker. Det som kan virke som banale endringer kan ha god effekt på konverterings-graden din (altså hvor mange av de som besøker nettbutikken som faktisk ender opp med å handle).

Flere og mindre runder med utvikling med samme mål

Vi anbefaler å gjøre endringer med ett felles mål samlet, for eksempel optimalisering i handlekurven på mobil, for så å se hvordan dette slår ut over litt tid. På denne måten kan man se virkningen av optimaliseringene som gjøres – og om det fungerer eller ikke. Dette vil være nyttig læring om nettbutikken og dens kunder som man kan ta med seg til neste runde med optimalisering. Alt for å bli best mulig og komme tettest mulig opp mot nettbutikkens maksimale potensiale.

Det er både morsomt og inspirerende å jobbe med og se positiv utvikling i konverterings-grad etter endringer / forbedringer i en nettbutikk!

Trend / utvikling

Web-verdenen er, som digitale verdener flest, i løpende utvikling. Altså er det ikke nødvendigvis slik at det som ble laget ved lansering av en nettbutikk er like relevant noen år senere. Kanskje har det kommet ny teknologi, en ny betalingsløsning, eller annet som gjør at kundene dine nå oppfatter nettbutikken som gammel / utdatert? Dette er selvsagt ikke noe man ønsker som nettbutikk-eier hvor kunder generelt er lite lojale – og konkurrentene mange og sultne.

Ved å gjøre små, kontinuerlige, optimaliseringer vil en nettbutikk kunne holde seg moderne og aktuell. Gjør man dette, vil man slippe å «måtte» lage ny nettbutikk etter X antall år, du har tross alt fulgt med i timen og gjort grep for å holde nettbutikken oppdatert.

På denne måten får man både (forhåpentligvis) flere ordre og økt omsetning, samtidig som du får økt levetid på din nettbutikk. Vinn / vinn!

Finn en samarbeidspartner

I en travel netthandel-hverdag kan det være krevende å ha oversikt over trender og utvikling i markedet, utviklingen i din nettbutikk, og samtidig fullt fokus på salg / kampanjer / bestilling av varer og alt annet som er nødvendig i en nettbutikk. Det kan være hensiktsmessig for mange å skaffe seg en ekstern samarbeidspartner for å få eksterne øyne til å hjelpe med nettbutikken.

Vi i EasyWeb Norge bruker mye tid på å holde oss oppdatert, følge med på trender og jobber med web hver dag. Vi har kunder i mange forskjellige segmenter og har på denne måten opparbeidet oss kompetanse på hva som fungerer både på web generelt, og i spesifikke bransjer spesielt. Allikevel er ingen kunder like, enten det er snakk om våre nettbutikk-kunder eller deres sluttkunder. Det finnes ingen fasiter, og mange veier til Rom. Vår strategi er å være en langsiktig samarbeidspartner for våre kunder, og jobbe sammen med de for å optimalisere og bidra til vekst.

Vi hjelper gjerne med både ny nettbutikk og videreutvikling av denne. Ta kontakt for en hyggelig web-prat!