Grunderiet

Sandefjord har åpnet nytt gründerhus

Sandefjord Næringsforening ønsker å legge til rette for at etablererånden skal blomstre i Sandefjord. Næringsforeningen har derfor etablert Gründeriet i samarbeid med Sandefjord kommune og med hjelp fra en rekke små og store lokale bedrifter. Gründeriet skal være en arena for bedriftsetablerere i alle aldre og fra alle bransjer, og tanken er at gründerne i dette miljøet skal ha god nytte av hverandre og av fellesskapet.

Sammen med Pan2neDesign har vi utviklet de nye sidene til Grunderiet i Sandefjord. Foto: Atle Slettingdalen.

Nettsiden har  i Easyweb Norge utviklet på rekordtid. Tusen takk!

Chat med EWEN