Hjertnes Eiendom

Eiendomsselskap med fokus på eiendomsutvikling og forvaltning

EasyWeb Norge har designet og levert Hjertnes Eiendom nye nettsider.

Hjertnes Eiendom AS har sitt utspring fra Hotvedtmoen Eiendomsselskap AS som ble etablert i 1977. De er i dag et eiendomsselskap som, helt eller delvis, eier og leier ut ca 80.000 kvm. eiendom, og har ca 30.000 kvm. ubebygde tomter. I tillegg forvalter og drifter selskapet ca 50.000 kvm. eiendom for eksterne kunder.

Hjertnes Eiendom har stort fokus på eiendomsutvikling og arbeider for tiden med mange spennende utviklingsprosjekter, både innenfor bolig- og næringseiendom. Selskapet har i dag 8 ansatte med lang og allsidig eiendomskompetanse.

Chat med EWEN