Nomias

Effektiv prosess som gjør gjenbruk av norske gravlunder mulig.

Sammen med Berg Allum Consulting har vi levert ny nettside til Nomias.no.

Nomias AS har utviklet en løsning som muliggjør gjenbruk av gravlunder. Metoden løser en stor samfunnsmessig utfordring knyttet til konserverte graver, hvor lite egnede jordforhold, fukt og plastsvøp hindrer nedbrytning av gravinnholdet. Dette innebærer at gravene ikke kan gjenbrukes etter den 20-årige fredningstiden, noe som byr på utfordringer på flere områder.

Vi har blant annet levert:

  • Front-end design fra Berg Allum Consulting
  • WordPress back-end
  • Priskalkulator
  • Mobil og nettbrett tilpasning
  • Referansemodul
  • Nyhetetsmodul
Chat med EWEN