Les tilbakemeldingen fra Hunderfossen

EasyWeb Norge har i 2020 utviklet nye nettsider for Hunderfossen Eventyrpark. Les tilbakemelding og evaluering fra kunden under.

Hunderfossen startet i 2019 et større prosjekt som hadde til hensikt å bedre konsernets digitale flater.

Prosjektets overordnede målsetting har vært å utvikle den digitale kundereisen i Hunderfossen, så vel som å tenke OMNI-konsept i våre gjestemøter – på tvers av alle selskapene i konsernet.  I dette arbeidet har blant annet hjemmeside, nettbutikk, bestillingsprosess og konverteringsoptimalisering hatt særlig fokus.

Etter en lengre prosess med flere aktuelle leverandører av både prosjektledelse, design og utvikling av nettsider med tilhørende funksjonalitet, samt implementering av løsning, falt valget på Easyweb Norge.

Easyweb Norges primæroppdrag var å levere ny nettside med WordPress CMS iht. våre kravspesifikasjoner, i tillegg til å yte konsulentbistand i prosjektet. Siden prosjektets oppstart har Easyweb Norge levert særdeles utmerket på sitt primæroppdrag. Easyweb har vært en uunnværlig prosjektpartner for oss underveis i hele prosessen, hvor de både har utviklet nye nettsider, men også håndtert nødvendig koordinering med andre leverandører innenfor billett- og bookingsystem og CRM-system, utviklet design for alle våre flater, og bistått med ulike markedsføringsoppdrag. I ethvert prosjekt vil det være endringer i planene som følge av ny innsikt og / eller endrede forutsetninger.

Easyweb har under hele prosessen utvist utmerket struktur og høy gjennomføringsevne, samtidig som de har ivaretatt nødvendig fleksibilitet og vært pragmatiske som følge av begrensninger fra andre leverandører. Grunnet Easywebs særdeles effektive leveranser, fikk vi også fremskyndet arbeidet med utvikling og lansering av bl.a. nye nettsider for Barnas Gård og Hunderfossen Camping – arbeid som i utgangspunktet var berammet til høsten 2020.

Fra vårt ståsted har samarbeidet mellom Hunderfossen og Easyweb vært en suksess som følge av fire enkeltstående faktorer:

1) Easyweb er grundige – og tar seg tid til å bli ordentlig kjent med kunden. I den innledende fasen brukte Easyweb ressurser på å forstå vår bransje og «normer» innenfor denne. Dette førte til at partene var svært synkronisert om prosjektets overordnede mål og strategi. Fra vår side opplevde vi også at Easyweb turte å stille oss de kritiske spørsmålene, så vel som å komme med gode anbefalinger for veien videre.

2) Easyweb ser helheten. Underveis i prosessen har vi måttet gjøre ulike endringer som følge av begrensninger hos andre leverandører eller krav om ny funksjonalitet som følge av covid-19. I forbindelse med disse endringene har Easyweb hele tiden sett dette i sammenheng med vår digitale gjestereise og overordnede målsettinger.

3) Easyweb fikser og utbedrer, raskt! Underveis i prosjektet har vi x antall ganger måtte justere kursen, hvilket innebærer både endringer av kodeverk, design, m.m. Her har Easyweb vært eksemplariske, og har løst problemer undertegnede ikke engang visst ville komme. Et #Easywebmoment var da undertegnede ønsket å fjerne en funksjonalitet i CMSet, hvilket responsen fra Easyweb var følgende: «Det har vi allerede tenkt på, så det kan du faktisk styre selv i backend».

4) Hunderfossen hadde en bunnsolid prosjektleder (Anders Årstein) fra Easyweb som alltid var tilgjengelig (og da mener vi alltid!), og som leverte til de grader – på kort tid!Hunderfossen er særdeles fornøyd med Easyweb som leverandør av nye nettsider, og deres enestående arbeid som i praksis har vært å lede hele den tekniske delen av prosjektet.

Vi ser frem til videre samarbeid, og kan anbefale Easyweb på det sterkeste til de som skal gjennomføre større eller mindre digitale prosjekter for sin virksomhet.