Integrasjon

Det har de siste årene blitt stadig mer etterspørsel om å få forskjellige systemer til å «snakke med» nettsted eller nettbutikker. Dette gjør naturlig nok hverdagen til de som eier nettstedene vesentlig enklere – og vi tror dette kommer til å bli mer og mer populært i 2018 og årene som kommer.

Vi i EasyWeb Norge bygger alt vi leverer basert på rammeverket WordPress / WooCommerce. Vi bygger alt fra bunnen av, uten bruk av ferdigmaler eller tredjeparts-plugins.

Dette gjør at vi har en enorm fleksibilitet – og kan integrere med så og si alle systemer.

De siste årene har dette vært noe vi har jobbet stadig mere med og vi har etterhvert opparbeidet oss en del erfaring med å integrere nettsider og nettbutikker mot forskjellige tredjeparts-systemer. Et tredjeparts-system kan være for eksempel:

  • PIM-systemer
  • ERP-systemer
  • Økonomi og regnskapssystemer
  • Lagersystemer
  • CRM-systemer
  • Betalingsløsninger

Som en grunnregel pleier vi å si at vi kan integrere mot alle systemer. Det varierer derimot veldig hvor lang tid en integrasjon tar å utvikle – og dermed også hvor kostnadskrevende det er. Parametere som er avgjørende for tidsbruk i integrasjon er for eksempel kompleksitet i API til tredjeparts-system og antall flyter (hva skal sendes til og fra hvilken plattform).

Vi har også laget noen egne integrasjoner mot WooCommerce (som er WordPress sin nettbutikk-motor) som vi tilbyr til både våre kunder og andre som har nettbutikk i WooCommerce.

Eksempler på dette er: Integrasjon mot Komplett Marketplace, integrasjon mot Logistra Cargonizer og integrasjon mot BK-logistikk 3.partslager.

Har du et system som ikke snakker med din nettside eller nettbutikk? Kontakt oss gjerne for å finne ut hva vi kan hjelpe deg med!

Chat med EWEN