Integrasjon

Etterspørselen etter å få systemer til å «snakke med» sammen er økende. En integrasjon kan gjøre hverdagen enklere, mer effektiv og ikke minst kostnadsbesparende.

Vi har stor fleksibilitet – og kan integrere mot alle systemer.

Eksempler:

  • PIM-systemer
  • ERP-systemer
  • Økonomi og regnskapssystemer
  • Lagersystemer
  • CRM-systemer
  • Betalingsløsninger

Det varierer veldig hvor lang tid en integrasjon tar å utvikle – og dermed også hvor kostnadskrevende det er. Parametere som er avgjørende for tidsbruk i integrasjon er for systemet vi skal integrere mot, API muligheter, dokumentasjon, kompleksitet og antall dataflyter (hva og hvor mye skal sendes til og fra plattform).

Vi har også laget noen egne integrasjoner mot WooCommerce (som er WordPress sin nettbutikk-motor) som vi tilbyr til både våre kunder og andre som har nettbutikk i WooCommerce. Eksempler på dette er: Integrasjon mot Logistra Cargonizer og integrasjon mot BK-logistikk 3.partslager.

Chat med EWEN