Performance Rapport

Altfor mange nettside- og nettbutikk-eiere har et nettsted som «ligger brakk» og ingen oversikt over hvordan nettstedet faktisk fungerer. Vår «Performance Web Rapport» gir en enkel, grafisk og oversiktlig oversikt over hvor besøkende kommer fra, hvilken plattform de bruker, og ikke minst hvordan de forskjellige besøkende konverterer på nettstedet.

For å forklare nærmere hva en Performance Web Rapport er det greit å begynne med vår definisjon av en konvertering:

«En konvertering skjer når brukeren gjør noe som gir verdi direkte, eller noe på veien mot noe som gir verdi»

Dette er kjernen i mye av det vi jobber med, og også i «Performance Web Rapportene» våre.
Rapportene leveres enten på månedlig eller kvartalsvis basis og er ment som et verktøy for våre kunder til å på en enkel måte få en oversikt over hvordan nettstedet har gjort det i den foregående perioden, sett opp mot historiske data fra samme periode året før.

En Performance Web Rapport er et nyttig virkemiddel for å få oversikt over og identifisere eventuelle utfordringer, problemer eller ting som er bra. Basert på dette kan vi så kjøre en dypere analyse av interessante funn – eller ting vi ønsker å forbedre slik at nettstedet som helhet gjør det bedre frem til neste peroide.

Vi ønsker å videreutvikle nettstedet til våre kunder slik at det gir de mer verdi. For å klare dette har vi troa på å kontinuerlig gjøre små grep for å optimalisere og holde siden «up to date».

Ønsker du å få bedre oversikt over ditt nettsted? Kontakt oss her

 

Chat med EWEN